Bertang Kubeta
Bertang Kubeta ang tawag sa kanya  
Tagalinis ng kubeta sa Avenida . - 
 
Bitbit ang balde , tabo  at eskoba 
Mahabang patpat  at gomang pambomba
Chlorox ,  sabon na  powder at  bareta
Sinimulan  ang masayang  araw nya  
Pinuno ng tubig , dram na kalawangin  
At paraiso ‘y  sinimulang linisin.
 
Sa isang partisyon, tumambad sa kanya  ,
Sukang galing sa sikmura ng iba  
Kanin , isda , manok , kape  at  gatas
Mais , tinapay , kendi at iba pang katas  .
Si Berta , gamit  ang  lumang pahayagan  
Malapot na suka , kanyang pinunasan .
 
  
Isinunod ang baradong kubeta  
Nakasusulasok sa ilong at mata  .
Hawa-hawak   ang payat na kahoy 
Sinundot- sundot ang barang   impiyerno  ang amoy  
Ihi at tae , tumilamsik sa kanya 
Lintik na bara ,  natunaw din    pagdaka .
 
May pumasok na tatlong  tao
Ang isa’y  dumahak ng sandamakmak .
Ang isa’y suminga , ibinuga ang berdeng plema  
Ang isa’y pilit na  pinigil ang utot
Ngunit sumambulat din angot .   
Si Bertang Kubeta,  sa narinig ay tatawa-tawa !
 
 
Ala-una  na pala!
Tumigil muna itong si Bertang Kubeta
Naghugas  ng  mga kamay , gamit ang sabong bareta 
Tapos ay pasalampak na umupo sa may pinto
At buong sarap na   nanilantakan  ang munting tanghalian  
 Na kaning tutong , kamatis at tuyo.  
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: